معنی و ترجمه کلمه cannikin به فارسی cannikin یعنی چه

cannikin


)canikin(ظرف حلبى کوچک ،ابخورى ،پيمانه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها