معنی و ترجمه کلمه cannizzaro reaction به فارسی cannizzaro reaction یعنی چه

cannizzaro reaction


شيمى : واکنش کانيزارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها