معنی و ترجمه کلمه cannon primer به فارسی cannon primer یعنی چه

cannon primer


چاشنى توپ
علوم نظامى : چاشنى خرج توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها