معنی و ترجمه کلمه cannon proof به فارسی cannon proof یعنی چه

cannon proof


ضد گلوله
علوم نظامى : ضد گلوله توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها