معنی و ترجمه کلمه cannonade به فارسی cannonade یعنی چه

cannonade


به توپ بستن ،بتوپ بستن ،توپ اندازى ،غريو
علوم نظامى : گلوله باران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها