معنی و ترجمه کلمه canon به فارسی canon یعنی چه

canon


قاعده ، : )n.& vt.(تصويبنامه ،تصميم ،حکم ،قانون کلى ،قانون شرع ،مجموعه کتب ،قانون گزارى کردن ، )=canyon( : )n.(دره عميق وباريک
قانون ـ فقه : شرع
روانشناسى : قانون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها