معنی و ترجمه کلمه canonical coordinates به فارسی canonical coordinates یعنی چه

canonical coordinates


شيمى : مختصات بندادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها