معنی و ترجمه کلمه canonical distribution به فارسی canonical distribution یعنی چه

canonical distribution


شيمى : توزيع بندادى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها