معنی و ترجمه کلمه cant به فارسی cant یعنی چه

cant


کج کردن ،کج شدن ،سطح مايل ،کج گرفتن کمان ،پخ ،اوريب ،زاويه ميل قبضيتن ،اصطلاحات مخصوص يک صنف يا دسته ،زبان دزدها وکولى ها،طرزصحبت ،زبان ويژه ،گوشه دار،وارونه کردن ،ناگهان چرخانيدن ياچرخيدن ،باناله سخن گفتن ،بالهجه مخصوصى صحبت کردن ،خبرچينى کردن ،اوازخواندن ،مناجات کردن
علوم مهندسى : شيب
معمارى : کج
زيست شناسى : رويه اريب
ورزش : اسلحه را در هدفگيرى کمى کج کردن
علوم نظامى : انحراف قبضيتن توپ زاويه ميل قنداق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها