معنی و ترجمه کلمه cantilever beam به فارسی cantilever beam یعنی چه

cantilever beam


تير ازاد
عمران : تيرى که يک طرف ان گيردار باشد
معمارى : تير طره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها