معنی و ترجمه کلمه cantilever elements به فارسی cantilever elements یعنی چه

cantilever elements


عمران : عناصر کنسولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها