معنی و ترجمه کلمه cantilever wing به فارسی cantilever wing یعنی چه

cantilever wing


علوم هوايى : بال يک هواپيماى يک باله که بدون پايه يا وايرهاى خارجى به بدنه هواپيما متصل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها