معنی و ترجمه کلمه cantilever به فارسی cantilever یعنی چه

cantilever


طرح دادن ،سگ دست ،طره ،تير سر ازاد،پيشامدگى ،سگدست ،پايه
علوم مهندسى : پايه
معمارى : تير پيش امده
علوم هوايى : تيرکى که تنها در يک انتها بصورت صلب به تکيه گاهى متصل شده است
علوم نظامى : اهرم سگدست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها