معنی و ترجمه کلمه canvas به فارسی canvas یعنی چه

canvas


کتان ،چادر، )=canvass( : )n.(کرباس ،پارچه مخصوص نقاشى ،(مج ).نقاشى ،پرده نقاشى ،کف رينگ بوکس يا کشتى
علوم مهندسى : پارچه کرباسى يا کتانى يا علفى پارچه کانوادوزى
معمارى : کرباس
ورزش : تشک برزنتى
علوم نظامى : پارچ ه برزنتى
علوم دريايى : برزنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها