معنی و ترجمه کلمه cap height به فارسی cap height یعنی چه

cap height


کامپيوتر : ارتفاع حروف بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها