معنی و ترجمه کلمه capablanca's freeing manoeuvre به فارسی capablanca's freeing manoeuvre یعنی چه

capablanca's freeing manoeuvre


ورزش : مانوررهايى بخش کاپابلانکا در گامبى وزير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها