معنی و ترجمه کلمه capacitance of a capacitor به فارسی capacitance of a capacitor یعنی چه

capacitance of a capacitor


ظرفيت خازن
الکترونيک : برق پذيرى خازن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها