معنی و ترجمه کلمه capacitance of a conducting body به فارسی capacitance of a conducting body یعنی چه

capacitance of a conducting body


الکترونيک : ظرفيت رسانا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها