معنی و ترجمه کلمه capacitive time constant به فارسی capacitive time constant یعنی چه

capacitive time constant


الکترونيک : ثابت زمانى ظرفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها