معنی و ترجمه کلمه capacitor intel filter به فارسی capacitor intel filter یعنی چه

capacitor intel filter


علوم هوايى : شبکه اى متشکل از يک خازن و يک سلف بمنظور يکنواخت کردن خروجى موج دار رکتيفاير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها