معنی و ترجمه کلمه capacitor loudspeaker به فارسی capacitor loudspeaker یعنی چه

capacitor loudspeaker


علوم مهندسى : بلندگوى خازنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها