معنی و ترجمه کلمه capacitor motor به فارسی capacitor motor یعنی چه

capacitor motor


علوم مهندسى : موتور خازنى
الکترونيک : موتور خازنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها