معنی و ترجمه کلمه capacitor-start induction motor به فارسی capacitor-start induction motor یعنی چه

capacitor-start induction motor


علوم هوايى : موتور متناوب که رتور ان توسط ولتاژ القاء شده از سيم پيچ ميدان تحريک ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها