معنی و ترجمه کلمه capacitor به فارسی capacitor یعنی چه

capacitor


باطرى ،ذخيره کننده برق ،خازن ،انباره
علوم مهندسى : خازن
کامپيوتر : خازن
الکترونيک : خازن
شيمى : خازن
علوم هوايى : خازن
علوم نظامى : ظرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها