معنی و ترجمه کلمه capacity ground به فارسی capacity ground یعنی چه

capacity ground


الکترونيک : اتصال به ظرفيت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها