معنی و ترجمه کلمه capacity load به فارسی capacity load یعنی چه

capacity load


بار مظروف
علوم نظامى : حداکثر ظرفيت بارگيرى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها