معنی و ترجمه کلمه capacity of condenser به فارسی capacity of condenser یعنی چه

capacity of condenser


الکترونيک : ظرفيت خازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها