معنی و ترجمه کلمه capacity to acquire rights به فارسی capacity to acquire rights یعنی چه

capacity to acquire rights


قانون ـ فقه : اهليت وجوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها