معنی و ترجمه کلمه capacity to exercise به فارسی capacity to exercise یعنی چه

capacity to exercise


rights and discharge obligationsاهليت اداء
قانون ـ فقه : استيفاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها