معنی و ترجمه کلمه capacity به فارسی capacity یعنی چه

capacity


اهليت ،قوه کار،توانايى کار،توان حيطه کار ماشين ،توانايى ،گنجايش ،صلاحيت ،استعداد،مقام ،ظرفيت
علوم مهندسى : ظرفيت
کامپيوتر : ظرفيت
الکترونيک : ظرفيت
عمران : ظرفيت
معمارى : گنجايش
قانون ـ فقه : قابليت ،سمت
شيمى : گنجايش
روانشناسى : استعداد
بازرگانى : توانايى ،استعداد
علوم هوايى : گنجايش
علوم نظامى : گنجايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها