معنی و ترجمه کلمه cape chisel به فارسی cape chisel یعنی چه

cape chisel


اسکنه
علوم مهندسى : قلم تراش
علوم هوايى : قلمى براى کندن شکاف يا کنجهاى چهارگوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها