معنی و ترجمه کلمه capital asset به فارسی capital asset یعنی چه

capital asset


سرمايه ثابت
قانون ـ فقه : علامت تجارتى
بازرگانى : دارائى سرمايه اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها