معنی و ترجمه کلمه capital assets به فارسی capital assets یعنی چه

capital assets


دارايى طويل المده اعم از مالى واعتبارى
بازرگانى : اموال سرمايه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها