معنی و ترجمه کلمه capital intensive technique به فارسی capital intensive technique یعنی چه

capital intensive technique


بازرگانى : فن توليد سرمايه بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها