معنی و ترجمه کلمه capital levy به فارسی capital levy یعنی چه

capital levy


ماليات برسرمايه
قانون ـ فقه : ماليات بر سرمايه افراد حقيقى قسمتى از ثروت کشور که جبرا "توسط دولت اخذ مى شود
بازرگانى : ماليات بر سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها