معنی و ترجمه کلمه capital liability به فارسی capital liability یعنی چه

capital liability


ديون طويل المدت ،بدهى سرمايه
قانون ـ فقه : بدهيهاى دراز مدت ارزش خالص
بازرگانى : بدهى دراز مدت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها