معنی و ترجمه کلمه capital punishment به فارسی capital punishment یعنی چه

capital punishment


اعدام مجازات ،کيفر اعدام
قانون ـ فقه : مجازات اعدام
روانشناسى : مجازات اعدام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها