معنی و ترجمه کلمه capital saving technique به فارسی capital saving technique یعنی چه

capital saving technique


فن توليد سرمايه اندوز( کاربر)
بازرگانى : فن توليد سرمايه اندوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها