معنی و ترجمه کلمه capital widening به فارسی capital widening یعنی چه

capital widening


افزايش سطحى سرمايه( درجريان توليد)
بازرگانى : افزايش سطحى سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها