معنی و ترجمه کلمه capitalism به فارسی capitalism یعنی چه

capitalism


کاپيتاليسم ،کاپيتاليزم ،سيستم سرمايه دارى ،رژيم سرمايه دارى ،سرمايه گرايى
قانون ـ فقه : سيستم سرمايه گرايى سرمايه دارى
بازرگانى : کاپيتاليسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها