معنی و ترجمه کلمه capitalist class به فارسی capitalist class یعنی چه

capitalist class


بازرگانى : طبقه سرمايه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها