معنی و ترجمه کلمه capped pawn به فارسی capped pawn یعنی چه

capped pawn


ورزش : پياده مات کننده از پيش اعلام شده شطرنج

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها