معنی و ترجمه کلمه capricious به فارسی capricious یعنی چه

capricious


هوسباز،دمدمى مزاج ،بوالهوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها