معنی و ترجمه کلمه capsulate به فارسی capsulate یعنی چه

capsulate


)=capsulated(درمحفظه يا حفره قرار گرفته ،واقع در کپسول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها