معنی و ترجمه کلمه capsule به فارسی capsule یعنی چه

capsule


چاشنى ،کپسول ،پوشش ،کيسه ،پوشينه ،سرپوش
علوم هوايى : کپسول
علوم نظامى : لوله حاوى مواد منفجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها