معنی و ترجمه کلمه captain of the forecastle به فارسی captain of the forecastle یعنی چه

captain of the forecastle


علوم دريايى : سر گروه لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها