معنی و ترجمه کلمه captain of the port به فارسی captain of the port یعنی چه

captain of the port


علوم نظامى : افسر انتظامات بندر
علوم دريايى : افسر انتظامات بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها