معنی و ترجمه کلمه captain of the top به فارسی captain of the top یعنی چه

captain of the top


علوم دريايى : مسئول گروه کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها