معنی و ترجمه کلمه caption به فارسی caption یعنی چه

caption


حکم توقيف ،گواهى مندرج در روى سند،توقيف ،سرلوحه ،عنوان دادن
قانون ـ فقه : زير نويس
علوم نظامى : توقيف کردن به حکم دادگاه حکم دستگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها