معنی و ترجمه کلمه captivate به فارسی captivate یعنی چه

captivate


شيفتن ،فريفتن ،اسير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها